Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid en Milieu

D66 kiest voor een duurzame toekomst.

Onderwijs en Jeugd

Wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst.

Zorg en Welzijn

Eigen kracht van mensen stimuleren en vergroten.

Veiligheid

D66 omarmt integraal veiligheidsbeleid.

Bouwen en Wonen

De ruimtelijke inrichting van Barendrecht raakt ons allemaal.

Verkeer en Vervoer

Barendrecht dient een toereikende, veilige verkeersstructuur te hebben.

Economie en Werkgelegenheid

D66 ondersteunt het groeiende ondernemerschap in Barendrecht.

Sport

D66 wil dat sport voor iedereen toegankelijk is.

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn essentieel voor een open en verbonden samenleving.

Democratie en Openbaar Bestuur

D66 pleit voor een transparant, slagvaardig en meer democratisch bestuur.

Financiën

De financiële huishouding is één van de meest essentiële voorwaarden.