Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en recreatie

Handhaven huidig voorzieningenniveau

De gemeente Barendrecht is sterk verstedelijkt met de nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. D66 wil zich sterk inzetten om de schaarse groene ruimte, die Barendrecht rijk is, in te zetten voor onder andere sport en recreatie. Het huidige voorzieningenniveau moet worden gehandhaafd. Met het opstellen van een nieuwe sportagenda 2018-2021 wil D66 opnieuw de inwoners ‘verbinden door bewegen’. D66 wil de voorzieningen ook voor inwoners met een beperking of handicap toegankelijk houden of maken.

Samenwerking tussen clubs

De sportverenigingen zijn zelfstandig draaiende clubs die veelal door gemeentelijke subsidies kunnen voortbestaan, naast hun betalende leden en eigen sponsoring. D66 ziet veel in het delen van kennis en ervaringen tussen deze clubs, ook in samenwerking met clubs in de randgemeentes als Rotterdam, Albrandswaard en Ridderkerk.

Accommodaties beter benutten

Een ander onderwerp is het beter benutten van de accommodaties, door bijvoorbeeld het gebruik van een locatie door meerdere sportverenigingen. Daarnaast kampen veel clubs met dezelfde problemen, zoals het vinden van voldoende geschikte vrijwilligers die de club draaiende houden in combinatie met een intensievere rol en functie van sportverenigingen binnen onze maatschappij. Verder wordt er steeds meer beroep op hen gedaan ten aanzien van een aangepast tarief voor kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. D66 wil met de verenigingen tot een gezamenlijk beleid komen om uiteindelijk de sport toegankelijk te houden voor alle Barendrechters en duurzaam behoud voor de langere termijn.

D66 stimuleert initiatieven om tot laagdrempelige sportevents te komen. Zoals in de zomermaanden het gezamenlijk skaten op zondagmiddag op de hoofdrijbaan. Dit in navolging van andere steden waar dit al langer wordt gedaan. Daarnaast heeft Barendrecht goede faciliteiten om in de buitenruimte te sporten, zoals het Cruijff Court, de Callanetics mogelijkheden en de hardlooproutes. Deze sportmogelijkheden zijn tot stand gekomen vanuit burgerinitiatieven en verdienen handhaving en uitbreiding voor de toekomst. Juist de inwoners weten vaak wat zij in de buitenruimte wensen.

Buurtsportcoaches

Barendrecht kent buurtsportcoaches die fantastisch werk doen in relatie tot jong en oud in Barendrecht. De buurtsportcoaches ondersteunen daadwerkelijk ‘het meedoen’ in Barendrecht en dragen met hun rol bij aan het voorkomen van bijvoorbeeld eenzaamheid, sporten voor ouderen enzovoort.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018