Steun ons en help Nederland vooruit

Open data

D66 wil dat de overheid minder huiverig is bij het delen van informatie. De overheid moet veel meer informatie uit eigen beweging openbaar te maken (‘open data’). Zo wordt voor inwoners en journalisten meer inzichtelijk welke informatie beschikbaar is en waarop besluiten en beleid gebaseerd zijn. Uiteindelijk helpt dit de democratische controle van de overheid te versterken en de betrokkenheid bij de democratie van inwoners te vergroten.

Open data ontsluiten om particuliere initiatieven te bevorderen

D66 vindt dat de informatie die zich nu nog veelal binnen de muren van het gemeentehuis aanwezig is, ruim toegankelijk moet worden gesteld voor bewoners en bedrijfsleven, als dit een economische en financiële impuls oplevert. De gemeente moet haar systemen daarom zo digitaal en online inrichten dat gegevenssets zo eenvoudig mogelijk ter beschikking kunnen komen aan inwoners en bedrijfsleven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018