Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

 

Onderwijs als basis voor welvaart

D66 is bij uitstek de ‘onderwijspartij’. Dit geldt zowel op landelijk als op plaatselijk niveau. Met het beste onderwijs wordt de basis gelegd om als volwaardige, succesvolle inwoners te kunnen deelnemen aan een steeds complexer wordende maatschappij. Goed onderwijs voor onze kinderen, jongeren, onze vergunninghouders maar ook goede zwemles aan onze schoolgaande kinderen is de basis voor een goede start.

Investeren in onderwijs en kennis

Strikt genomen heeft de gemeente geen onderwijsinhoudelijke taak te vervullen. Toch wil D66 dat onze gemeente ambitieus is op onderwijsgebied door scholen uit te dagen zich meer te betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen. Actief participeren en meedenken vanuit zowel het onderwijs, de ouders als de leerlingen is voor ons belangrijk.

De leraar is de spil in het onderwijs, digitale en moderne media zijn onontbeerlijk om aan goed kwalitatief, hedendaags onderwijs gestalte te geven. De grootte van de klassen is een zorg. Klassen met 30-32 kinderen dienen een uitzondering te zijn, voor een korte periode. Kleine klassen dragen bij aan een goede ontwikkeling van het kind.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018