Steun ons en help Nederland vooruit

Milieueducatie

Investeren in educatie vraagt om een structurele investering van de gemeente in natuur- en milieueducatie. D66 vindt educatie, waarbij jong en oud enthousiast wordt gemaakt voor de natuur en het landschap, van groot belang.

Het aanleggen van kleinschalige moestuinen in de eigen wijk of gemeenschappelijke wijktuinen is een vorm van milieueducatie die tot de verbeelding spreekt. Door initiatieven van gemeente en inwoners op het gebied van natuur en milieu te stimuleren zal meer respect voor de eigen woonomgeving ontstaan.

Educatie door Waterschap Hollandse Delta over wat de sloten en vijvers van Barendrecht herbergt aan leven is een goed voorbeeld van hoe de jeugd te betrekken bij de leefomgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018