Steun ons en help Nederland vooruit

Energie lokaal opwekken

D66 kiest voor een duurzame toekomst. Daar hoort lokaal energie opwekken bij. In een duurzame samenleving is sprake van een zodanig evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Bij het maken van keuzes heeft duurzaamheid prioriteit.

Energie lokaal opwekken

We moeten doorgaan met het lokaal opwekken van energie, maar alleen op zodanige wijze dat dit de leefomgeving niet nadelig beïnvloed. Barendrecht is één van de dichtbevolkste gebieden waar de provinciale overheid windturbines gepland heeft. De gemeenteraad in Barendrecht heeft voor de door de provincie geplande locatie voor windturbines een toetsingskader gemaakt waar D66 aan heeft bijgedragen. Voor D66 is dit toetsingskader uitgangspunt; dit betekent het dat wij tegen plaatsing in dichtbevolkt gebied zijn.

Het gebruik van zonnepanelen moet gestimuleerd worden. Nieuwbouw moet zodanig worden ontworpen en gepositioneerd dat optimaal van zonne-energie gebruik gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door tijdens de bouw zonnepanelen op elke nieuwbouwwoning te plaatsen. Verder moeten alle gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen en moet er weer een subsidieregeling komen voor particulieren voor de aanschaf van zonnepanelen. Deze subsidieregelingen voor energiebezuiniging of -opwekking moeten zodanig ingericht worden dat deze eenvoudig aan te vragen zijn en geen onnodige belemmeringen opwerpen. Verder worden bedrijven, met name op de bedrijfsterreinen gestimuleerd om ook zonnepanelen te realiseren op hun daken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018