Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

De openingstijden van het afvalstation moeten worden verruimd of worden veranderd, passend bij de moderne tijd. Om de percentages van afvalscheiding omhoog te brengen zal het huidige afval aanbiedstation moeten worden aangepast aan de normen van een circulair centrum.

Het afval moet ook gescheiden kunnen worden van het afval uit de afvalbakken. De afvalbakken moeten meerdere openingen met afvalwijzers hebben waar verschillend afval in gedaan kan worden. Er kan bijvoorbeeld met universele kleuren en plaatjes/pictogrammen worden aangegeven worden waar en hoe het afval te sorteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018