Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Collegeprogramma gemeente Barendrecht 2018-2022 – Barendrecht toekomstbestendig!

Barendrecht toekomstbestendig!

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 in Barendrecht een coalitieakkoord gesloten. Dit akkoord vormt de basis van onze samenwerking voor de bestuursperiode 2018 – 2022. Het is ook het startpunt van dit collegeprogramma.

We hebben in de voorbereiding van dit collegeprogramma met veel mensen in Barendrecht gesproken. In die gesprekken is vooral duidelijk geworden dat u als inwoner, raadslid, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie goed geïnformeerd wilt worden door de gemeente. Ook verwacht u dat de gemeente een ondersteunende rol speelt, waarbij heel duidelijk is dat u ook graag zelf mee
wil doen en denken.

Alle opvattingen die we hebben meegekregen laten we terugkomen in de manier waarop we besturen. Want we waarderen het enorm dat u meedenkt en meedoet. Daar gaan we veel gebruik van maken. Dit kunt u bijvoorbeeld zien in de manier waarop de wethouders hun rol invullen. We werken als wijkwethouder, vanuit de inhoud, vanuit uw wensen en ideeën en echt samen met u. We betrekken u daarom in een vroegtijdig stadium bij het voorbereiden van besluiten.

Het samen doen, waarbij de belangen van alle Barendrechters onze agenda bepalen, dat is voor ons de rode draad van dit college. We gaan met veel energie zorgen voor een toekomstbestendig
Barendrecht!

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht.

Gepubliceerd op 29-11-2018 - Laatst gewijzigd op 29-11-2018