Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Collegeprogramma gemeente Barendrecht 2018-2022 – Barendrecht toekomstbestendig!

    Barendrecht toekomstbestendig! Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 in Barendrecht een coalitieakkoord gesloten. Dit akkoord vormt de basis van onze samenwerking voor de bestuursperiode 2018 - 2022. Het is ook het startpunt van dit collegeprogramma. We hebben in de voorbereiding van dit collegeprogramma met veel mensen…

    • Gepubliceerd op 29 november 2018
  • Betoog 27 mei 2014

    Allereerst wil ik de heer Simon Zuurbier graag bedanken voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van voorliggend coalitieakkoord. Dankzij zijn ruime politieke ervaring, geduld en empatisch vermogen is het gelukt om als EVB, VVD en D66 tot een akkoord te komen waarin alle drie de partijen naar mijn mening goed herkenbaar zijn. Als partijen hebben…

    • Gepubliceerd op 6 juni 2014