Steun ons en help Nederland vooruit

Marianne Tijssen-Humme

burgerraadslid / buitengewoon commissielid

Barendrecht

Op dinsdag 18 september 2018 ben ik, Marianne Tijssen-Humme, geïnstalleerd als buitengewoon commissielid, ook wel burgerraadslid genoemd, voor de gemeente Barendrecht. Ik woon sinds 2003 in Barendrecht en dat bevalt meer dan goed. Ik vind Barendrecht een fijne woonplaats en is inmiddels een echt thuis voor mij.

In de afgelopen raadsperiode 2014 – 2018 was ik raadslid voor D66. Helaas hebben wij twee zetels verloren, maar kan ik als buitengewoon commissielid toch mijn bijdrage leveren. D66 is voor mij de partij die past bij mijn leven. De richtingwijzers van D66 zijn in mijn handelen als raadslid, maar ook nu als buitengewoon commissielid uitgangspunt. De mens centraal, zelfbeschikkingsrecht, mogen zijn wie je wilt zijn… Dat is voor mij belangrijk.

In de vorige periode ging mijn aandacht en tijd vooral naar ‘samenleving’ , een aandachtsgebied wat ik blijf doen in de periode 2018-2022. De samenleving vind ik het mooiste wat er is in Barendrecht. Om hieraan vanuit mijn rol binnen de raad een bijdrage in te kunnen hebben, dat doe ik heel graag. Ik vind het leuk, belangrijk, goed …. om voor onze inwoners op te komen. Op te komen voor de zorg, voor wat moet gebeuren om een zelfstandig en mooi leven te kunnen leiden, ondanks of juist met de beperkingen daarvan.

In de afgelopen periode heb ik mij in het bijzonder ingezet voor het Hospice de Reiziger, de gratis Verklaring omtrent Gedrag voor vrijwilligers, de vrijheid van onderwijskeuze in relatie tot het leerlingenvervoer, Swim2Play en mantelzorg. Samen met de andere raads- en commissieleden en het college hebben wij mooie dingen bereikt. In de raadsperiode 2018-2022 wil ik mij opnieuw inzetten voor samenlevingsvraagstukken in Barendrecht, het goed en mooi samen kunnen leven van verschillende mensen, met verschillende achtergronden, van verschillende leeftijden.

Meer van Marianne Tijssen-Humme