Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Ledenvergadering

Donderdag, 16 mei 2019 in het gemeentehuis

We leven in interessante en woelige tijden: Verkiezingen vorig jaar, verkiezingen vorige maand en de Europese parlementsverkiezingen staan weer voor de deur. D66 fluctueert als vanouds in zetelaantal. Toch breekt ook een nieuwe lente aan. ...

We leven in interessante en woelige tijden: Verkiezingen vorig jaar, verkiezingen vorige maand en de Europese parlementsverkiezingen staan weer voor de deur.

D66 fluctueert als vanouds in zetelaantal. Toch breekt ook een nieuwe lente aan. Een nieuw tijdperk. Met in Den Haag een nieuwe fractievoorzitter en in Barendrecht een prille jongerensteunfractie.

We zijn in Barendrecht klein, maar fijn en we willen graag binnenkort weer eens met alle leden om tafel, voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Het bestuur bestaat momenteel uit secretaris Jeroen de Lang, algemeen bestuurslid Armin Tashakoor en ondergetekende, als voorzitter. We zitten er nu anderhalf jaar. Vernieuwing en frisse invloeden zijn altijd welkom. Ook door verandering in banen, functies en gezondheid zijn we naarstig op zoek naar versterking van ons bestuur! Dus: heb je een sociaal-liberaal hart, heb je hart voor gemeentepolitiek, kun je iets bijdragen, neem dan contact op en we vertellen graag meer over het interessante bestuurswerk.

We hopen binnenkort van u te horen en we hopen u op de ledenvergadering te zien!

Met vriendelijke groet,

Dineke Oldenwening

Voorlopige agenda

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Vaststellen agenda
 4. Bestuurszaken
  a. nieuwe bestuursleden?
  b. Penningmeester: stand van zaken
  c. Activiteit vanuit het bestuur+fractie: jongerensteunfractie
 5. Gemeenteraad:
  a. Actualiteiten
  b. Terugblik afgelopen raadsperiode
  c. Wethouder: update
 6. Speerpunten
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag en sluiting

16 mei

20.00 uur

Gemeentehuis
Binnenhof 1
Barendrecht