Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 november 2021

In memoriam Jeroen de Lang

 

 

(dit bericht is op 2 oktober 2021 naar de leden gestuurd).

Vol ongeloof en verdriet hebben wij woensdag jl. het droevige bericht ontvangen van het overlijden van Jeroen de Lang op 51-jarige leeftijd. Jeroen was onze zeer gewaardeerde secretaris, maar bovenal duizendpoot binnen onze lokale afdeling.

Jeroen was ICT-er van beroep en was erg ervaren met het bouwen en onderhouden van websites. Hiernaast deed hij bestuurlijke ervaring op in sportverenigingen en de medezeggenschapsraad van de basisschool van zijn zoon. Na een oproep onder de leden werd hij sinds 2018 bestuurslid van D66 Barendrecht.  Jeroen was D66 in hart en nieren. In een kleine afdeling als Barendrecht komen veel functies meestal samen bij één en dezelfde persoon. Zo kwam het dat Jeroen veel verschillende functies binnen D66 Barendrecht heeft bekleed en deze soms zelfs gecombineerd heeft. Zo was hij, naast secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid, vervangend voorzitter, webbeheerder, fotograaf, administrateur en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.

Wij herinneren Jeroen als een onmisbare kracht en een verbinder binnen onze partij, die voortdurend lobbyde tussen raadsleden en bestuur om zaken zuiver en tijdig afgestemd te krijgen. De lokale D66-zaak stond bij Jeroen hierbij zeer hoog in het vaandel. Dit vertaalde zich in zijn betrokkenheid binnen alle facetten van onze lokale partij. Zo stond hij, naast zijn rol binnen het bestuur, net zo makkelijk te flyeren op straat en sleutelde hij aan de website of sociale media. Hij gebruikte het medium sociale media voor het voeren van permanente campagne, omdat hij wilde aantonen dat D66 niet alleen vlak voor de verkiezingen de burgers wil dienen. Ook was hij een alleskunner en een echte regelaar. Zo was hij zeer goed op de hoogte van procedures en eventuele deadlines en zette hij proactief de lijnen uit om hieraan te kunnen voldoen. Hij hield ons hiermee “scherp”.

Kenmerkend aan Jeroen was, naast zijn droge humor, zijn positieve kijk op de zaak en “kijken wat wél kan”. Ook als zijn gezondheid hem bij tijd en wijle even in de steek liet. En als zijn gezondheid het weer enigszins toeliet stond hij alweer klaar om aan de slag te gaan en was zijn inzet tomeloos. Hier hebben wij als lokale afdeling  de vruchten van geplukt. Dit alles werd tastbaar gemaakt toen Jeroen in januari 2020 “de vrijwilliger van het jaar van D66 Zuid-Holland”  kreeg uitgereikt. Een onderscheiding die hij dubbel en dwars verdiende.

Jeroen was een bescheiden, gedreven mens, met een duidelijke visie. Hij was naar eigen zeggen politiek actief geworden omdat je, als je niet politiek actief bent, ook niet mag klagen dat een en ander niet goed geregeld is: “Je zal je steentje bij moeten dragen”. Dat heeft Jeroen al die tijd met hart en ziel gedaan.

Wij gaan Jeroen ontzettend missen en wensen zijn vrouw en zoon (over wie hij met eindeloze trots kon vertellen), familie en vrienden alle kracht en sterkte toe.

Namens bestuur en fractie D66 Barendrecht,

Yuri Schneider
voorzitter bestuur D66 Barendrecht

NB Jeroen is woensdag 6 oktober in besloten kring begraven.