Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 november 2021

De basis op orde

Beste leden, belangstellenden en geïnteresseerden,

In de nacht van 28 op 29 september jl. overleed onze secretaris Jeroen de Lang. Onze Barendrechtse leden zijn op 3 oktober hierover geïnformeerd. Jeroen was zelf beheerder van deze D66 afdelingssite en was er op dat moment geen beheer door een ander (bestuurs-) lid mogelijk. Wij hebben de tekst van de nieuwsbrief dan ook niet hier kunnen weergeven. Nu dit wel mogelijk is, doen wij dit alsnog in een apart, hiernavolgend katern. Mocht de lezer hierop willen reageren, dan kan dat uiteraard op info@d66barendrecht.nl. Dit email adres is momenteel weer bemenst en worden berichten gelezen en indien gewenst van reactie voorzien.

De taken, aandacht voor de afgelopen activiteiten en netwerken van Jeroen, worden momenteel verzameld en onder de bestuursleden verdeeld.

Het vernieuwde en verjongde bestuur, bestaat uit:


– Yuri Schneider (voorzitter)

– Usha Sanchit (secretaris)

– Eric Verstraaten – van Beek (penningmeester)

– Matthijs Valentien – (algemeen bestuurslid en campagne coördinator)

Het bestuur is momenteel druk doende met de voorbereidingen van de Gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022). Het verkiezingsprogramma wordt geschreven; de verkiezingscampagne is in voorbereiding. In deze tijd komt het bestuur wekelijks bij elkaar om de bestuurlijke organisatie op de rails te houden en waar nodig aan te passen en te verbeteren.

Dit voorzichtige bericht op deze website, is een eerste  aanzet om deze website te actualiseren en te actief te onderhouden. Wij hebben het doel om u weer volledig op de hoogte te houden van de afdelingsactualiteit.

Zie voor aanstaande actualiteiten en bijeenkomsten de agenda van deze website.

U hoort spoedig meer van ons.

Namens het bestuur,

Eric Verstraaten – van Beek