Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 juli 2021

Vragen over de parkeerplaatsen op het Middeldijkerplein

Het opknappen van het Middeldijkerplein is in volle gang. Nu zijn de bloembakken geplaatst en die zullen wanneer ze gevuld zijn met planten en bloemen een mooie bijdrage leveren aan de opleving van dit plein.

Alleen hebben we wel vragen over de plaatsing van één van deze bakken en wel die voor het gezondheidscentrum Carnisselande is geplaatst. Bij de ligging van laatstgenoemde bloembak liggen ook
parkeerplaatsen voor bezoekers van gezondheidscentrum Carnisselande. Deze zijn redelijk klein/kort.

  • Zijn er afmetingen waaraan een parkeerplek in Barendrecht op de openbare weg minimaal aan moet voldoen, zo ja wat is die afmeting?
  • Is het college op de hoogte dat deze parkeerplekken kleiner/korter zijn dan de gemiddelde parkeerplek in Barendrecht?
  • Is er bewust voor gekozen om deze plekken kleiner te maken, bijvoorbeeld omdat het om kort parkeren gaat of om het fietsen te stimuleren?
  • Zijn er nog mogelijkheden om deze parkeerplekken te vergroten? Dit naar aanleiding van zorgen van inwoners die niet normaal hun auto daar kunnen parkeren. Kleine auto’s
    gaan nog wel, maar gemiddelde auto’s passen net (zie foto), maar grote auto’s of bestelbusjes kunnen de doorgang van de weg gaan blokkeren die over het Middeldijkerplein loopt.