Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 april 2021

Een dekkend AED-netwerk in Barendrecht

Hartstilstand in de buurt? Met een AED kan je levens redden. In Barendrecht beschikken we niet over een dekkend AED-netwerk. Naar aanleiding van een door ons in 2018 ingediende motie heeft de wethouder in haar brief van 29 augustus 2019 aangegeven om te streven naar een volledig dekkend AED netwerk in het eerste kwartaal van 2020 Barendrecht. D66 Barendrecht kan zich hier helemaal in vinden, maar heeft daar wel vragen over. We stellen vast dat het streven niet gehaald is.

 • Hoe groot is het dekkingspercentage van het AED netwerk in Barendrecht op dit
  moment?
 • In hoeverre is het college op de hoogte van de actie die momenteel plaatsvindt om een
  AED te realiseren in de wijk Paddewei aan de Akkerwinde? Sluit deze actie aan bij het
  in samenwerking met STAN zoeken van 7 aanvullende locaties voor een 24/7AED in
  Barendrecht?
 • Zou een AED aan de Akkerwinde het dekkingspercentage vergroten of valt dit gebied al
  onder de huidige dekking?
 • Ziet het college mogelijkheden om deze actie te ondersteunen wanneer het nodig is om
  een AED te realiseren op deze lokatie?
 • Het gemeentehuis beschikt over een AED. Deze AED is echter niet beschikbaar
  wanneer het gemeentehuis gesloten is (een zogenaamde 24/7 AED). Geldt dit voor
  meerdere AED’s die bij gemeentelijke gebouwen geplaatst zijn? Zijn er mogelijkheden om hier alsnog 24/7 AED’s van te maken?